Alam, Cinta, Eksistensialisme, Perlawanan, Puisi, Uncategorized

Cerita Samsara

Ada bunyi jadi suara jadi kata jadi cerita
Ada gerak jadi lagak jadi gambar bercerita
Ada arang berjelaga untuk menulis cerita
Ada tiada jadi ada jadi apa yang cerita
Ada yang kun faya kun maka Tuhan bercerita
Ada engkau jadi aku maka kitalah cerita
Ada mayat jadi jimat maka jadilah cerita
Jadilah cerita dilupakan sia-sia

Si a
Sia sia
Si A Pa
Sia sia
Si Apa
sia-sia
Manusia sia-sia
Man usia sia-sia
M anus ia sia-sia
Sia mang mang mang
Si amang mang mang
Sia mang manu sia sia
Mang manusia sia sia
Mang manusia siamang
Man usia si amang
Usia si amang
Si A mang
A mang
Mang
Ang
Ng
Ng
Ng

Adalah  bilangan yang ng ng ng
Tot dan jadilah
tik dan tetesan
tuk dan ketukan
tok dan bangunan
tak dan pukulan
tek dan patahan
tit dan keluhan
tut dan kotoran
Peradaban
Per adab an

Keberadaban
Keberadaan
Keadaan
Ada

Apa ada cerita
Yang cukup nyata
Buat kau percaya?